Breaking News

Cisco SMARTnet Service

Cisco SMARTnet Service

smartnet_doc_overlay-437x218Maintain Network and IT Infrastructure Coverage

Reduce downtime with fast, expert technical support, flexible hardware coverage, and smart, proactive device diagnostics with SMARTnet Service. Your IT staff has anytime access to Cisco engineers in the Technical Assistance Center (TAC) and an extensive range of resources, tools and training.

What You Get:

  • Global 24-hour access to experts in the Cisco Technical Assistance Center (TAC)
  • Self-help support through online communities, resources, and tools
  • Hardware replacement options, including 2-hour, 4-hour and next business day
  • Operating System (OS) software updates
  • Smart, proactive diagnostics and immediate alerts on devices enabled with Smart Call Home

Cisco SMARTnet Service: Direct Anytime Access  to Cisco Expertise – hỗ trợ kĩ thuật trực tiếp từ các chuyên gia Cisco.

Cisco Smartnet Service được thiết kế cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn với hệ thống mạng phức tạp đòi hỏi một đội ngũ IT chuyên sâu về Cisco. Cisco Smartnet Service sẽ giải quyết các vấn đề hệ thống mạng nhanh hơn  và cải tiến hiệu quả hoạt động hệ thống thông qua sự kết hợp hỗ trợ troubleshooting từ các chuyên gia Cisco và  online tool của Cisco cung cấp khả năng sẵn sàng cao hơn trong khi giảm giá thành hoạt động .

Direct access to Cisco TAC : khi hệ thống mạng khách hang xảy ra sự cố, bạn muốn xử lý nhanh chóng từ các chuyên gia kĩ thuật. Cisco Smartnet Service sẽ giúp bạn kết nối đến đến Cisco TAC. Cisco TAC là đội ngũ tập hợp những chuyên gia kĩ  thuật cao của Cisco với khả năng hỗ trợ 24/7 trên khắp thế giới sẽ hỗ trợ khách hang xử lý sự cố.

Online troubleshooting tools : Công cụ troubleshooting online của Cisco sẽ rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Khách hàng phải truy cập đến phần xử lý sự cố và hỗ trợ trên web Cisco.com. Một giao diện web portal với nội dung “ My Tech Support “  sẽ bật lên để tìm kiếm thông tin tùy chỉnh hệ thống mạng của khách hàng bao gồm cả phiên bản IOS software, thông báo lỗi Bug và cách thức sửa chữa, và công cụ troubleshooting online.

 

About wuyingwei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


1 + two =

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.